Προσκόλληση
Προσκόλληση
Παντοδυναμία
Παντοδυναμία
Η Ευχή
Η Ευχή
Ο Θησαυρός
Ο Θησαυρός

Περισσότερα ποιήματα εδώ.